Bilgi Toplum Hizmeti | Yatırımcı İlişkileri | Çerez Politikası

Staj

Jantsa A.Ş. olarak; lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlarken, Şirketimizin gelecekteki potansiyel insan kaynağını belirlemeyi hedefliyoruz.Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz.

Stajyer alımlarımız yılda 2 dönem olup, öğretim yılının başında Meslek Lisesi Öğrencileri; yaz döneminde ise üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrencilerimizi istihdam etmekteyiz.

Kurum olarak her yıl lise ve üniversite öğrencilerine bizlerle birlikte çalışarak deneyim kazanma fırsatı veriyoruz. Stajyerler şirketimizde çalışan profesyonellerin tecrübesinden faydalandığı gibi bizlerde onların fikirleriyle gelişiyoruz.Staj imkanı ile öğrencilere kariyer planlaması ve hedefleri konusunda daha bilinçli karar verebilmelerine yardımcı olmayı sosyal sorumluluk bilinci olarak kabul ediyoruz.

Başvurular staj başvuru formunun doldurulmasıyla değerlendirmeye alınacaktır. Staj başvuruları için Jantsa.com adresinden İnsan Kaynakları sayfasındaki Staj Başvuru Formunu doldurarak iletişime geçebilirsiniz.

Üniversite Öğrencileri Staj Başvuru ve Değerlendirme

Jantsa A.Ş. Stajyerleri şirket bölümlerinde ayrılan staj kontenjanları için 1 Mart'tan itibaren en geç 20 Marta kadar başvurabilirler.

BİLGİLENDİRME: 2018 Yılı Staj Dönemi İçin Staj Başvurularımız Dolmuştur, İlginize Teşekkür Ederiz..

Staj başvurularının değerlendirilmesi Jantsa A.Ş. tarafından en geç Mayıs ayı birinci haftasında tamamlanır.

Değerlendirme sonuçları Mayıs ayı ikinci haftasında başvurularının kabul edilip edilmediği adaylara bildirilmek üzere öncelikle www.jantsa.com sayfasında duyurulur, yoksa diğer iletişim adreslerine bildirilir.

Jantsa A.Ş. ’ ye yapılan başvurular alımın yapılacağı Departmanların uzman ve yöneticileri tarafından öncelikle ihtiyaçlarımız ve kapasitemiz göz önünde bulundurularak değerlendirilmekte ve yerleştirilme yapılmaktadır.

Aşağıdaki niteliklere sahip adaylara öncelik tanınır;

  • Staj zorunluluğu olanlar
  • Son sınıfta olup staj yükümlülüğünü henüz tamamlamamış öğrenciler
  • Aynı sınıfta olup genel not ortalaması daha yüksek olan adaylar
  • Şirket tercihlerine daha yakın olan veya örtüşen adaylar

Staj Süresi

Yaz staj dönemi Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsamaktadır.

İstenecek Belgeler

Staj yapmak üzere kendilerine ayrılan özel işyerine gelen öğrenciler, öğrenim yaptıkları Öğretim Kurumu tarafından yapılan sigorta giriş bildirgesi, resmi bir hastaneden (Sağlık Ocakları dahil) alacakları bir sağlık raporunu, öğrenim yaptıkları Öğretim Kurumlarından alacakları resmi bir takdim yazısı, T.C. nolu nüfus hüviyet cüzdanlarını (veya tasdikli örneğini) ve bir adet fotoğrafı ile staj yapacakları özel işyerinin eğitim işleri ile ilgili yetkilisine verirler.

Disiplin İşleri ve Staj İptali

Staj yapılan işyerinin çalışma ve disiplin düzenine, iş güvenliği ile ilgili kurallara uyulmaması halinde staj iptal edilir.

Stajı iptal edilen öğrencilere bir daha staj imkanı tanınmaz, ancak geçerli bir mazereti olan öğrenciler, bu durumu belgelerse, staj kontenjanları dahilinde değerlendirme hakkını korur.

Öğrencinin hak kazandığı stajdan vazgeçmesi halinde, açığa çıkan staj kontenjanının başka bir öğrenci tarafından kullanılmasına olanak sağlamak amacıyla en kısa sürede Jantsa A.Ş. İnsan Kaynakları ‘na bilgi verilmesi gerekir.

Staj yapanlar, nezdinde staj yaptıkları özel işyerlerinin yönetmeliklerinin disiplin ve iş emniyeti ile ilgili hükümleriyle çalışma ve iş şartlarına tabidirler.

Aksine hareket olunduğu takdirde ve izinsiz, mazeretsiz üç gün veya bir staj döneminde 5 gün devamsızlık yapan stajyerin stajına derhal son verilerek keyfiyetin mucip sebepleri belirtilerek staj yapılan şirket aracılığı ile Öğretim kurumuna ve ailelerine bildirilir. Böyle bir halde, stajyer bakımından herhangi bir kanuni talep hakkı doğmaz.

Hastalık ve kaza halinde stajyer ve ailesi tarafından işverene rücu edilemez.

Staj Amiri ve Görevleri

Staj yapacaklar, stajlarını, staj süresinde görevlendirilecek staj amirinin nezaretinde yaparlar.

Staj Amiri:

  • Staj yapanların, staj programı ve konusu dışında kalan işlerle meşgul olmamalarını,
  • Staj programının gerektiği şekilde uygulanmasını,
  • Staj yapanların işyerlerinde disiplin ve iş güvenliğini bozucu hareketlerde bulunmamalarını sağlar.

Stajyerlere Sağlanacak İmkanlar;

Staj yapacaklar, staj yaptıkları özel işyerinin imkanları nispetinde sosyal hizmetlerden (Servis , Yemekv.s. ) parasız olarak faydalanabilirler. Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye bağlı olarak yapılmakta olan yardımlardan staj yapacaklar istifade edemezler. Özel işyerleri ile stajyerler arasındaki münasebet bir hizmet ve iş akdi niteliğinde olmayıp bir eğitim ilişkisinden ibarettir. Bu itibarla stajyerler hakkında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaz.5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için sigorta, öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenecektir.