Bilgi Toplum Hizmeti | Yatırımcı İlişkileri | Çerez Politikası

ÇEVRE, İSG ve ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

JANTSA Jant Sanayi A.Ş olarak, Aydın Umurlu Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikamızda politikamız,

 • Faaliyetlerimizde çevreye ve insana verilen zararı kaynağında önlemek, kirliliğin önlenmesi,
 • Tüm faaliyetlerimizi kapsayan risk ve fırsatlarımızı etkin şekilde belirlemek, yönetmek ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini planlamak,
 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları öncelikle azaltmak, geri kazanılmasını sağlamak, bunun yapılamadığı atıklar için çevre etkilerini en aza indirgeyecek şekilde güncel mevzuatlara uygun olarak bertaraf etmek,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek, bu gelişmeler doğrultusunda proseslerimizi gözden geçirmek çevre, enerji ve insan sağlığına dost makina, ekipman ve malzemeler kullanarak yarattığımız olumsuz etkileri azaltmak,
 • Enerji verimliliğini arttırmak ve öncelikli olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek,
 • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini sağlamak
 • Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini destekleyen çalışmalar yapmak,
 • Tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve enerji tasarrufu bilinci konusunda eğitim desteği sağlamak,
 • Tüm faaliyetlerimizi ilgili mevzuatlara, yasal ve diğer şartlara uygun şekilde sürdürmek,
 • Şirket politikasına uygun amaç ve hedeflerle performansımızı takip etmek ve performansımızı sürekli iyileştirmek,
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamak ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları temin etmek,
 • Doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlayacak gerekli takipleri yaparak iyileştirici faaliyetleri planlamak, uygulamak ve paylaşmak,
 • Çalışan sağlığının bozulmasına ve mesleki hastalıklara sebep olabilecek tehlikeli davranış, ortam, ekipman risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi konusunda faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinde çalışan katılım ve danışmasını sağlayacak metotlar oluşturmak ve uygulamak
 • Yönetim Sistem Standartlarına uygun çalışarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, enerji kaynaklarını etkin kullanmak, tüm çalışan ve paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktır.

KALİTE POLİTİKASI:

Yasalar ve standartlar dahilinde iç ve dış pazarda ulaştığımız tüm müşterilerimizin isteklerini karşılayabilmek için büyüme, öğrenme, operasyonel, finansal kaynaklarımızı güçlendirerek müşteri memnuniyetini arttırmayı ilke edinen, bu yüzden entelektüel sermayeye yatırım yaparak personellerini yetkilendiren ve ileriye dönük strateji planları ile; Hedeflerimize ulaşmak için belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda, dinamik birtakım oluşturarak projelerimizi yürütmek adına;

 • Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, kalite yönetim şartlarına uygun, zamanında üretim yapan,
 • Fabrikamızda yeni ufuklara doğru gelişmiş teknolojiyi kullanarak, verimliliğin arttırılması, inovatif ürünler ile pazarda tercih edilen,
 • Süreçlerini detaylı analiz ederek karlılığın arttırılmasını sağlayan, otomasyona yatırım yapan, yenilikçi projeler ile ürünlerinde iz bırakarak pazarı etkileyen ve etkinliğini sürekli iyileştirerek jant sektöründe pazarı kendine çeken,
 • Müşterimizin beklentileriyle örtüşen,
 • Güvenilir ve ürününün arkasında satış sonrası hizmetleriyle her zaman tercih edilen,
 • Jant sektöründe lider ve kurumsal fabrika olmak.

Taahhüdümüzdür.

BGYS (BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ) POLİTİKASI:

ISO/IEC 27001 kapsamı, Jant Üretimi altında ARGE, Üretim Teknolojileri Geliştirme, Atölye, Üretim, Planlama, Satış Pazarlama, Satınalma, Sevkiyat, Bakım, İdari İşler, Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları, Kalite ve Entegre Yönetim sistemleri gibi faaliyetlerde yer alan tüm bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacı ve kullanıldığı bilişim güvenliğini;

 • Kuruluş içerisinde ilgili tüm yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek,
 • Risk yönetimini güvence altına alarak bilgi güvenliği süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği sisteminin üç ana öğesi olan gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kurallarına uygun bir şekilde risklerin değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini desteklemek,
 • Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi, anlayış ve iletişimi sağlayarak motivasyonu yüksek tutmak ve çalışan memnuniyetini arttırmak,
 • ISO 27001 kapsamında sürekli iyileştirmeyi ve bilgi güvenliği bilincini sağlamak için tüm süreç sahiplerine gerekli eğitimleri vermek,
 • Güvenlik ihlallerinde gerekli yatırımları yönetim olarak desteklemek,

Taahhüdümüzdür.